Slovo úvodem

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


je mi ctí vás oslovit v souvislosti s přípravou 26. mezinárodního osteologického kongresu, pořádaného tradičně ve spolupráci SMOS - české Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP a SOMOK - slovenské Spoločnosti pre osteoporózu a metabolická ochorenia kostí SLS. Kongres bude ve dnech 21. - 23. září v Olomouci.

COVID je (doufejme) za námi a věřím, že se neobjeví nic dalšího, co by nám mohlo zabránit v tom, abychom se sešli, přednesli vše, čeho se nám podařilo dosáhnout, poslechli si o novinkách od ostatních – ale také si samozřejmě užili přátelské diskuse, poradili se s kolegy o problémech, se kterými se setkáváme a lidsky se potěšili.

Snažíme se program přichystat tak, aby si v něm každý našel to, co ho bude zajímat. Mezi hlavní témata kongresu bude patřit kostní metabolismus a jeho poruchy u endokrinních chorob a diabetu, budeme mluvit o osteologické problematice v nefrologii, onkologii či revmatologii, budeme se věnovat problematice výživy a jejímu vlivu na kostní tkáň. Samozřejmě nemůžeme vynechat novinky v diagnostice a terapii kostních chorob. Chceme probrat i lokalizovaná kostní onemocnění, možnosti v léčbě zlomenin a pochopitelně i geriatrickou problematiku v osteologii, sarkopenii a mnohé další. Velmi uvítáme kasuistická sdělení – to je vždy nesmírně zajímavé a osvěžující!

Jak mnozí z vás vědí, intensivně pracujeme na inovaci koncepce osteologické péče v ČR a nových doporučených postupech a doufám, že v Olomouci už budeme velmi konkrétní. Pevně věříme v daleko širší zapojení gynekologů a všeobecných praktických lékařů do populačního programu, záchytu, ale i léčby osteoporózy v jejich ordinacích a budeme velmi rádi, pokud přijedou na kongres také – jsou velmi srdečně zváni.

Věřím, že se v Olomouci sejdeme v hojném počtu, že sestavíme zajímavý a atraktivní program, že technická organizace kongresu bude pod taktovkou společnosti Produkce BPP Zlín jako vždy perfektní a že mimo odbornou část si užijeme i společenský program.


S pozdravem a přáním úspěšného setkání v září letošního roku

 

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc.

president 26. mezinárodního osteologického kongresu SMOS a SOMOK