Témata

  • kostní metabolismus u endokrinních chorob
  • výživa, metabolický syndrom a kost
  • osteologická problematika v onkologii
  • osteologická problematika v nefrologii
  • osteologická problematika v revmatologii
  • diagnostika a léčba metabolických chorob skeletu
  • lokalizovaná kostní onemocnění, léčba zlomenin
  • kostní choroby v geriatrické populaci, frailty syndrom, sarkopenie
  • koncepce osteologické péče v ČR, role gynekologů a praktických lékařů, FRAX, FLS
  • kazuistiky a varia